• 1/15
  زمان نیاز سنجی تکمیلی-نوبت سوم
 • 2/15
  نامه مربوط به صدور گواهینامه آموزشی 1400/07/27
 • 3/15
  برگزاری آزمون دوره عبرتهای عاشورا
 • 4/15
  فعال کردن تیک فراگیران
 • 5/15
  کد جدید دوره "مدیریت دانش سازمانی"
 • 6/15
  بارگذاری دوره "آشنایی با مدیریت سبز در محیط کار"
 • 7/15
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 8/15
  کنسل شدن دوره های آموزشی مورخ 1400/4/29
 • 9/15
  تمدید آزمون |فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 10/15
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 11/15
  دوره فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 12/15
  برگزاری دوره انعطاف پذیری و انطباق پذیری
 • 13/15
  برگزاری مجدد آزمون دوره مدیران میانی و پایه
 • 14/15
  تاییدیه سازمان اداری و استخدامی برای تقویم 1399
 • 15/15
  شیوه اجرای نیازسنجی

با سلام. رابطین محترم آموزشی، نیاز سنجی تکمیلی نوبت سوم از 15 آبان لغایت 30 آبان صورت خواهد گرفت. نامه رسمی آن تا هفته بعد ارسال می گردد. گروه نیازسنجی

نرم افزار مدیریـت فراینـد آموزش
Training Management Software
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )