سامانه فراگیر آموزش
 • 1/15
  ارزیابی دوره آموزشی " آشنایی با اصول و مفاهیم بیم 1401/05/18
 • 2/15
  برگزاری دوره های آموزشی عمومی 1401/05/15
 • 3/15
  ثبت نام دوره های آموزشی غیرحضوری 1401/05/15
 • 4/15
  رزیابی دوره های آموزشی " آموزش نرم افزار EXCELL
 • 5/15
  ارزیابی دوره های آموزشی " آشنایی با قوانین و مقررا 1401/05/12
 • 6/15
  تغییر اطلاعات کاربری جهت صدور گواهی نامه آموزشی
 • 7/15
  اصلاح مشخصات پرسنل 1401/04/25
 • 8/15
  اطلاعیه
 • 9/15
  تمدید زمان آزمون الکترونیکی
 • 10/15
  تمدید زمان آزمون کووید 19
 • 11/15
  ثبت سوابق آموزشی 1399/04/15
 • 12/15
  ارزیابی دوره 1398/12/06
 • 13/15
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 14/15
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 15/15
  تکمیل اطلاعات فردی

قابل توجه همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان،ادارات کل تابع و شهرستانهای یازده گانه

شایسته است از تاریخ 1401/05/19 لغایت 1401/06/19 نسبت به ارزیابی دوره  آموزشی " آشنایی با اصول و مفاهیم بیمه کشاورزی " در سامانه فراگیر آموزش اقدام نمایند. در صورت عدم ارزیابی دوره، گواهی آموزشی برای فراگیران صادر نمیگردد.

 اداره آموزش کارکنان لرستان

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.30 )