سامانه فراگیر آموزش
 • 1/35
  برگزاری دوره آموزشی مستند سازی 1400/09/14
 • 2/35
  دوره های نلاین 3 دوره 1400/09/08
 • 3/35
  تمدید آزمون 1400/09/07
 • 4/35
  آزمون دوره غیر حضوری 1400/09/01
 • 5/35
  انتخاب دوره های آموزشی مصوب سازمان اداری و استخدام 1400/08/29
 • 6/35
  ارزیابی دوره خبر نویسی 1400/08/29
 • 7/35
  اطلاعیه شرکت در دوره عبرتهای عاشورایی 1400/08/18
 • 8/35
  دوره غیرحضوری عبرتهای عاشورا 1400/08/17
 • 9/35
  لزوم ارزشیابی دوره آموزشی 1400/08/15
 • 10/35
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی 1400/08/03
 • 11/35
  زمان نیاز سنجی تکمیلی-نوبت سوم
 • 12/35
  نامه مربوط به صدور گواهینامه آموزشی 1400/07/27
 • 13/35
  صدور گواهینامه آموزش ضمن خدمت 1400/07/18
 • 14/35
  برگزاری آزمون دوره عبرتهای عاشورا
 • 15/35
  فعال کردن تیک فراگیران
 • 16/35
  دوره عبرتهای عاشورا 1400/08/22
 • 17/35
  اطلاعیه
 • 18/35
  کد جدید دوره "مدیریت دانش سازمانی"
 • 19/35
  بارگذاری دوره "آشنایی با مدیریت سبز در محیط کار"
 • 20/35
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 21/35
  کنسل شدن دوره های آموزشی مورخ 1400/4/29
 • 22/35
  تمدید آزمون |فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 23/35
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 24/35
  دوره فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 25/35
  برگزاری دوره انعطاف پذیری و انطباق پذیری
 • 26/35
  برگزاری مجدد آزمون دوره مدیران میانی و پایه
 • 27/35
  فراموشی رمز 1400/02/29
 • 28/35
  تمدید زمان آزمون الکترونیکی
 • 29/35
  تمدید زمان آزمون کووید 19
 • 30/35
  ثبت سوابق آموزشی 1399/04/15
 • 31/35
  ارزیابی دوره 1398/12/06
 • 32/35
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 33/35
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 34/35
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر
 • 35/35
  تکمیل اطلاعات فردی

همکار گرامی

با سلام و احترام ، به اطلاع می رساند آزمون دوره آموزشی "اعلام و مستند سازی گزارش تخلفات اداری کارمندان" ازتاریخ 1400/09/15 لغایت 1400/10/15 از ساعت یک بامداد تا 23:59  فعال می باشد. لطفا از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی اقدام نمایید

 آموزش کارکنان اصفهان

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )