سامانه فراگیر آموزش
 • 1/16
  برگزاری آزمون الکترونیکی 1401/04/12
 • 2/16
  آشنایی با اصول و مفاهیم بیمه کشاورزی 1401/04/07
 • 3/16
  برگزاری آزمون الکترونیکی 1401/04/07
 • 4/16
  دوره آموزشی «آشنایی با اصول ومفاهیم بیمه کشاورزی» 1401/04/04
 • 5/16
  دوره بیمه کشاورزی 1401/04/05
 • 6/16
  دوره الکترونیکی اصول و مفاهیم بیمه کشاورزی 1401/04/05
 • 7/16
  برگزاری دوره آموزشی اصول و مفاهیم بیمه کشاورزی 1401/04/04
 • 8/16
  شرکت در دوره سیره و زندگانی حضرت فاطمه (س)
 • 9/16
  اطلاعیه
 • 10/16
  تمدید زمان آزمون الکترونیکی
 • 11/16
  تمدید زمان آزمون کووید 19
 • 12/16
  ثبت سوابق آموزشی 1399/04/15
 • 13/16
  ارزیابی دوره 1398/12/06
 • 14/16
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 15/16
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 16/16
  تکمیل اطلاعات فردی

پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر برگزاری آزمون یک دوره آموزشی با عنوان  " آشنایی با اصول و مفاهیم بیمه کشاورزی "بصورت الکترونیکی و همچنین اختلال در سامانه فراگیر آموزش، خواهشمند است جهت انتخاب دوره تا روز دوشنبه مورخ 1401/4/13 تمدید گرید.                                                                                        اداره آموزش کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی مازندران

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.30 )