سامانه فراگیر آموزش
 • 1/38
  تعویق زمان آزمون 1400/07/04
 • 2/38
  تمدید ازمون 1400/07/04
 • 3/38
  تاریخ آزمون 1400/07/04
 • 4/38
  برگزاری آزمون دوره عبرتهای عاشورا
 • 5/38
  برگزاری دوره عمومی عبرت های عاشورا 1400/07/03
 • 6/38
  فعال کردن تیک فراگیران
 • 7/38
  دوره عبرتهای عاشورا 1400/07/03
 • 8/38
  ارزیابی دوره آبخیزداری 1400/07/03
 • 9/38
  دوره آموزش غیر حضوری 1400/06/31
 • 10/38
  دوره آموزشی مجازی 1400/06/31
 • 11/38
  دوره آموزش غیر حضوری 1400/06/31
 • 12/38
  تمدید آزمون دوره غیر حضوری 1400/06/28
 • 13/38
  دوره آموزشی غیر حضوری آشنایی با مدیریت سبز 1400/06/23
 • 14/38
  آشنایی با مدیریت سبز در محیط کار
 • 15/38
  مدیریت سبز 1400/06/22
 • 16/38
  آزمون مدیریت سبز 1400/06/22
 • 17/38
  اطلاعیه
 • 18/38
  برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدیریت سبز در محیط ک 1400/06/17
 • 19/38
  زمان برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش سازمانی 1400/06/16
 • 20/38
  کد جدید دوره "مدیریت دانش سازمانی"
 • 21/38
  ارزیابی گیاهان دارویی 1400/06/10
 • 22/38
  بارگذاری دوره "آشنایی با مدیریت سبز در محیط کار"
 • 23/38
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 24/38
  کنسل شدن دوره های آموزشی مورخ 1400/4/29
 • 25/38
  تمدید آزمون |فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 26/38
  برگزاری دوره های آموزشی
 • 27/38
  دوره فن نوشتن و بیان و گوش دادن فعال
 • 28/38
  برگزاری دوره انعطاف پذیری و انطباق پذیری
 • 29/38
  برگزاری مجدد آزمون دوره مدیران میانی و پایه
 • 30/38
  فراموشی رمز 1400/02/29
 • 31/38
  تمدید زمان آزمون الکترونیکی
 • 32/38
  تمدید زمان آزمون کووید 19
 • 33/38
  ثبت سوابق آموزشی 1399/04/15
 • 34/38
  ارزیابی دوره 1398/12/06
 • 35/38
  ارزیابی مطلوبیت دوره 1398/12/29
 • 36/38
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 37/38
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر
 • 38/38
  تکمیل اطلاعات فردی
بسمه تعالی قابل توجه عزیزان استان ایلام به استحضار می رساند آزمون دوره الکترونیکی ( عبرتهای عاشورا) به تاریخ ۱۷ تا ۱۹ مهرماه تغییر یافت . آموزش کارکنان ایلام
مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 7.02.00 )