سامانه فراگیر آموزش
 • 1/13
  ارزیابی واکنش فراگیر 1398/08/22
 • 2/13
  ارزیابی مطلوبیت دوره(واکنش) 1398/08/22
 • 3/13
  محتوای درسی دوره آموزشی 1398/08/22
 • 4/13
  زمان آزمون دوره های الکترونیکی آبان ماه استان کرما 1398/08/22
 • 5/13
  نحوه دسترسی به جزوات آموزشی
 • 6/13
  فایل دوره های مجازی 1398/08/21
 • 7/13
  آزمون دوره های الکترونیکی 1398/08/14
 • 8/13
  اصلاح اطلاعات کاربری طبق حکم کارگزینی 1398/08/14
 • 9/13
  شماره جدید آموزش کارکنان 1398/08/11
 • 10/13
  لزوم ارزیابی دوره ها 1398/07/08
 • 11/13
  ثبت سوابق آموزشی در سال 98
 • 12/13
  تکمیل اطلاعات فردی و سازمانی پرسنل جهاد کشاورزی
 • 13/13
  اعلام زمان شروع درخواست ادامه تحصیل از طریق سامانه فراگیر

قابل توجه همکارا سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان

خواهشمنداست نسبت به ارزیابی واکنش فراگیر دوره های اثر تنشهای محیطی بر محصولات زراعی( کارکنان شهرستان دلفان) و آشنایی با حق بهره برداری از اراضی ملی و دولتی ( کارکنان شهرستان رومشکان) در سامانه فراگیر آموزش اقدام فرمایید.

 

اداره آموزش کارکنان لرستان

مدیریت یکپارچه آموزش و یادگیری ( 6.50.10 )